Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

1.Strony transakcji
Sklep Internetowy www.agroconsult.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową nawozów aminokwasowych, preparatów bakteryjnych, biologicznych preparatów do ochrony roślin, podłoży kokosowych, trzmieli do zapylania upraw ogrodniczych i rolniczych.
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.agroconsult.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot nie mającym osobowości prawnej, zwanym dalej Nabywcą.
Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.agroconsult.pl jest firma AGROCONSULT Jerzy Maciejewski z siedzibą w Marynino 6G, NIP 5361331146, REGON 015565940, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres przedsiębiorstwa:
05-140 Serock
Marynino 6G

Adres poczty elektronicznej:
biuro@agroconsult.pl

Numer telefonu / faksu:
tel. / faks: 22 224 08 01

2.Przedmioty transakcji
Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.trzmiel.pl w chwili składania zamówienia. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Koszt wysyłki do Nabywcy naliczany jest osobno. Na Zamówieniu wskazana jest łączna cena za towar wraz opłatą za dostawę.

 1. Składanie zamówień
  Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się po uprzednim wypełnieniu formularza z danymi osobowymi i adresowymi, poprzez;
  1. kontakt telefoniczny z handlowcem Sklepu Internetowego, dostępnym pod numerem tel. 22 22 408 01
  2. przesłanie zamówienia e-mailem na adres biuro@agroconsult.pl
  Zamówienie może być wycofane przez Nabywcę w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu. Wycofanie zamówienia powinno być dokonane telefonicznie pod nr 22 22 408 01. Realizacja zamówień przewidujących dostawę poza terenem Polski uzależniona jest od akceptacji przez Nabywcę na etapie składania zamówienia kosztów dodatkowych związanych z realizacją takiego zamówienia, a obejmujących pokrycie opłat związanych z dopełnieniem przez Sklep wymogów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie transgranicznej wysyłki towarów (np. opłaty za certyfikaty fitosanitarne). Brak akceptacji ww. kosztów uniemożliwia realizację zamówienia.

4.Potwierdzanie zamówień
Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym musi zostać potwierdzone przez Sklep Internetowy www.sklep.agroconsult.pl Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest w formie odpowiedzi zwrotnej e- mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym a treścią potwierdzenia Nabywca proszony jest o bezzwłoczny kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@agroconsult.pl ze Sklepem internetowym.

 1. Formy płatności
  Nabywca może dokonać zapłaty:
  1. Poprzez serwis DotPay na rachunek AGROCONSULT ING BSK 73 1050 1025 1000 0022 9319 4011 kartami: Visa, MasterCard/EuroCard (za wyjątkiem systemu Maestro), JCB, Dinners Club, Polcard (za wyjątkiem Polcard Bis), mTransfer (BRE Bank mBank), usługę Płacę z Inteligo (bank PKO BP), MultiTransfer (BRE Bank MultiBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), ING Online (ING Bank), BPH, Deutsche Bank, Nordea albo
  2. przelewem bankowym na rachunek AGROCONSULT ING BSK 73 1050 1025 1000 0022 9319 4011 w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia – przedpłata /za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku AGROCONSULT/ albo
  3. przelewem bankowym na rachunek AGROCONSULT ING BSK 73 1050 1025 1000 0022 9319 4011w innym terminie, ustalonym indywidualnie ze Sklepem Internetowym albo
  4. gotówką do rąk kuriera w przypadku przesyłek pobraniowych albo
  5. osobiście gotówką w kasie firmy /wyłącznie przy osobistym odbiorze towaru po uzgodnieniu terminu w siedzibie firmy/.

Zamówienia przewidujące dostawę poza terenem Polski realizowane są wyłącznie po uiszczeniu całości ceny  (w tym kosztów dodatkowych, o których mowa w pkt. 3) przed dniem wysyłki towaru do Nabywcy /przedpłata/.

 1. Dokument księgowy potwierdzający zakup towaru
  Dokument księgowy potwierdzający zakup towaru /paragon albo faktura VAT/ wystawiony jest przez AGROCONSULT na rzecz Nabywcy dołączony zostanie do przesyłki z zamówionym towarem albo – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie AGROCONSULT- przekazany wraz z towarem. Zgodnie z postanowieniem art. 589- 591 Kodeksu Cywilnego AGROCONSULT Jerzy Maciejewski zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu zapłaty przez Nabywcę całości ceny należnej za ten towar.
 2. Termin realizacji
  Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie Sklepu Internetowego lub w magazynach centralnych producentów. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia i jego potwierdzenia do chwili wysłania towaru ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Standardowy termin realizacji zamówienia przy dostępności towaru to 3 dni robocze.
  Termin realizacji zamówień produktów biologicznych i owadów pożytecznych /np.: trzmiele, nicienie, owady pożyteczne/ to maksymalnie 10 dni roboczych. Ze względu na „właściwości” nawozów płynnych i owadów pożytecznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w zależności od warunków pogodowych- temperatury powietrza.
  Sklep Internetowy wstrzymuje wysyłkę nawozów płynnych i ew. biologicznych środków ochrony roślin, o ile temperatura powietrza w przewidywanym czasie dostawy będzie utrzymywać się znacznie poniżej 0 ° C. Realizacja takiego zamówienia dokonana zostanie w pierwszym możliwym terminie zapewniającym utrzymanie właściwości towaru w czasie dostawy. Powyższe nie wyklucza osobistego odbioru przez Nabywcę tego towaru z magazynu Sklepu Internetowego po dokonaniu uprzedniej zapłaty całości ceny.
  Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Sklep Internetowy www.trzmiel.pl. zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie Sklepu Internetowego lub w przypadku przewidywanej ujemnej temperatury powietrza w czasie dostawy.

W takim przypadku:
1. Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany przy potwierdzeniu zamówienia,
2. Nabywcy przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia, o ile wydłużony termin realizacji zamówienia nie spełnia jego oczekiwań. Oświadczenie w tym zakresie, telefonicznie na numer 22 22 408 01 Lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@agroconsult.pl należy złożyć w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia z informacją o wydłużeniu terminu realizacji.

Czas otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji i czasu dostawy. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi 1 dzień roboczy w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz 1 lub 2 dni robocze w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości. Czas dostawy poza granice Polski ustalany jest indywidualnie. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania zamówienia. O dokładnym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie, sms- em lub przez e-mail w momencie wysyłki towaru z naszego magazynu.

 1. Dostawa towaru
  Sklep Internetowy zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terenie całego kraju i poza granicami Polski. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. Koszty dostawy dla zamówień o wartości powyżej 1.000,00 PLN pokrywa Sklep Internetowy. W pozostałych przypadkach koszt dostawy obciąża Nabywcę, wg wskazań zamówienia /waga, gabaryt, operator/. Wraz z towarem dostarczane są dokumenty towaru /gwarancje- o ile producent je przewiduje, instrukcje użytkowania, ew. inne/.

Informujemy , że nie mamy wpływu na pracę kurierów firm spedycyjnych. Nie ma możliwości umawiania się na konkretną godzinę dostawy, nie dysponujemy również numerami telefonów do kurierów. Wszelkie informacje dotyczące dostawy można uzyskać kontaktując się z infolinią firmy spedycyjnej. Firmy kurierskie dostarczają paczki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00

 

 1. Reklamacja, zwroty i odstąpienie od umowy
  Reklamacje należy składać pisemnie na adres przedsiębiorstwa wskazany w pkt. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@agroconsult.pl
  Reklamacje rozpatrywane są bezzwłocznie, nie później niż 14 dni od daty wpływu reklamacji do Sklepu Internetowego. O sposobie załatwienia reklamacji Nabywca informowany jest przez Sklep tym samym kanałem informacji, którym reklamacja została złożona Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sklepem Internetowym.
  Jeżeli dostarczony towar był zgodny ze złożonym przez Państwa zamówieniem, a mimo to chcą Państwo z niego zrezygnować z jakichkolwiek względów, istnieje możliwość odesłania towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty odbioru. Możliwość zwrotu zakupionego towaru nie dotyczy owadów pożytecznych. Ze względu na specyfikę transportu organizmów żywych /opakowanie, chłodzenie/ Sklep Internetowy nie przyjmuje zwrotu tego typu towaru.
  Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Ze względu na krótki okres życia owadów pożytecznych, zgodnie z przepisem art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sklep Internetowy ogranicza uprawnienia Nabywcy nie będącego konsumentem do zgłoszenia ewentualnych wad owadów pożytecznych do 1 dnia od daty ich dostawy do Nabywcy.

Informacja dla Konsumentów:
Jeżeli dostarczony towar był zgodny ze złożonym przez Państwa zamówieniem, a mimo to chcą Państwo z niego zrezygnować z jakichkolwiek względów, istnieje możliwość odesłania towaru w ciągu 14 dni roboczych od daty odbioru.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczono na końcu niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towarów obciążają Sklep Internetowy do wysokości kosztów najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep Internetowy. Koszty przewyższające ta wartość obciążają Kupującego. Możliwość zwrotu zakupionego towaru nie dotyczy owadów pożytecznych. Ze względu na specyfikę transportu organizmów żywych /opakowanie, chłodzenie/ Sklep Internetowy nie przyjmuje zwrotu tego typu towaru. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 1. Ochrona prywatności i inne prawa
  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez AGROCONSULT Jerzy Maciejewski danych osobowych udostępnionych w formularzu danych osobowych i adresowych zgodnie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami.
 2. Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących w Polsce aktów prawnych.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Pobierz wzór


Właścicielem sklepu internetowego sklep.agroconsult.pl jest firma:
Agroconsult 05-140 Serock Marynino 6G
Nr konta dla przelewów: ING BSK 73 1050 1025 1000 0022 9319 4011

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl