Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności sklepu internetowego (dalej „Sklepu”) została przygotowana w celu wyjaśnienia i poinformowania o sposobie, w jaki dane przekazane przez klientów Sklepu (dalej „Klientów”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług lub dokonaniem rejestracji, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest AGROCONSULT Jerzy Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w Serocku przy ul. Sienkiewicza 10, adres poczty elektronicznej: biuro@agroconsult.pl- zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu i Sprzedawcą.

Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami.

Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Dobrowolne jest także związane z tym podanie danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków:

  • zawieranie umów z Administratorem działającym jako Sprzedawca - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy. Jeśli chcesz dokonać zakupu w Sklepie, to konieczne jest do podanie wymaganych danych. Zakres takich danych wymaganych do zawarcia umowy podany jest na stronie Sklepu. Dane osobowe podane w ramach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży mogą być przez nas wykorzystywane także w celu dochodzenia roszczeń;
  • obowiązki ustawowe Administratora – podane dane osobowe są też przechowywane w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora a wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy o rachunkowości;

 

Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:

(1) przetwarzane zgodnie z prawem;

(2) zbierane tylko dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;

(3) adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych.

 

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

Cel przetwarzania danych

 

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

 

imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Marketing bezpośredni

 

Adres poczty elektronicznej

Marketing

 

Imię, Nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

 

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

 

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) a także nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE

 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane takim odbiorcom wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych, ani nie pozwalamy z nich korzystać nikomu, jeśli nie wynika to z prawnie usprawiedliwionego celu.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: przewoźnicy / spedytorzy / kurierzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcy systemu ankiet opiniujących, prawnicy obsługujący dochodzenie roszczeń.

Jak każda nowoczesna firma jesteśmy skazani na korzystanie z systemów informatycznych. W naszej pracy wykorzystujemy rozwiązania firm trzecich, na serwerach których przechowujemy dane klientów. Część naszych dostawców może przechowywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku zabezpieczamy dane poprzez zawarcie z usługodawcami umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych klientów w krajach trzecich. 

Korzystamy też z usług Biura Rachunkowego, któremu powierzamy przetwarzania danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

PROFILOWANIE W SKLEPIE

Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, nigdy jednak nie wpłynie to na zawarcie lub odmowę zawarcia Umowy Sprzedaży.  Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu. Zawsze masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

   

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się nami, wysyłając swoje żądanie na adres firmy Agroconsult Marynino 6G 05-140 Serock albo na adres poczty elektronicznej  biuro@agroconsult.pl

W przypadkach, gdy nie będziesz  usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez nas  lub podjętymi działaniami, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl        

  

COOKIES I ANALITYKA

Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony, by pomóc nam zrozumieć jak odwiedzający użytkują naszą stronę oraz by móc wyświetlać odwiedzającemu nasze reklamy na innych stronach w późniejszym czasie (tzw. remarketing).

Pomaga nam to sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystujemy pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Są to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę.

Przed skorzystaniem z naszej strony, trzeba zaakceptować działanie plików cookies. W przypadku dezaktywacji tych plików, pewne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.

Dalsze przeglądanie strony traktujemy jako zgodę na przetwarzanie ww. danych. Jeśli chcesz po zakończeniu wizyty na stronie, możesz usunąć pliki cookies z „historii przeglądania” (pamięci cache).

Jak długo działają cookies? Niektóre są usuwane kiedy zamykasz przeglądarkę. Inne są przechowywane dłużej np. 3 miesiące, a niektóre na zawsze są zachowane w przeglądarce i będą tam, gdy wrócisz    

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Administratora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl